Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Overzicht

De belangrijkste werken van Willem Wiegmansparadijsvogel
Paradijsvogel
(ontwerp voor glas in lood)
 • 1924. St.Aloysiuskerk, Utrecht: 22 gebrandschilderde glas-in-loodramen in de zijmuur van het schip met als onderwerp de 8 zaligheden. 6 gebrandschilderde glas-in-loodramen in het priesterkoor met als onderwerp Aloysius en de Eucharistie.
 • 1924/25. St.Jan de Doper in Waalwijk: in de basis van de koepel 38 gebrandschilderde glas-in-loodramen met als onderwerp de profeten.
 • 1925. Kapel van de Zusters Ursulinen in Bergen: 2 gebrandschilderde glas-in-loodramen, oorspronkelijk in de kleine kapel, daarna in het oksaal van de grote kapel, met als onderwerp Maria als middelares van genade en de dood van Jozef. Na brand en afbraak van dit klooster zijn deze ramen aangeschaft door en geplaatst in de St.Lucaskerk in Osdorp, Amsterdam. Hier bleek dat het gebouw geen geschikte opstelling voor deze ramen had. Sindsdien ziet men uit naar een nieuwe bestemming. (Misschien zelfs: de Stichting Schone Kunsten rond 1900 in Assen.)
 • 1926. St. Aloysiuskerk, Utrecht: 2 gebrandschilderde glas-in-loodramen in de Jozefkapel, voorstellende Jozef, die gekroond wordt door de Farao en de H.Jozef, die de basiliek van St. Petrus vasthoudt.
 • 1926. St.Aloysiuskerk, Utrecht: 2 gebrandschilderde glas-in-loodramen in de Mariakapel, voorstellende de Apocalyptische Vrouwe en koningin Esther die neerknielt voor koning Assuerus.
 • 1926. St. Aloysiuskerk, Utrecht: 3 gebrandschilderde glas-in-loodramen in de kapel van de moeder van Smarten, voorstellende de verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs; Maria met kind; Jezus die vertelt aan een rijke man.
 • 1926. St.Augustinuskerk, Utrecht: vaandel voor de Derde Orde van St. Franciscus.
 • 1926/27. St. Jozefkerk, Hillegom: 2 gebrandschilderde glas-in-lood roosvensters in de beide transepten, met als onderwerp Maria en Jozef.
 • 1926/27/28. Uitgeverij Gregoriushuis, Utrecht: boekillustraties in de serie kinderboeken 'Gregoriaantjes'.
 • 1927. St. Aloysiuskerk, Utrecht: 4 gebrandschilderde glas-in-loodramen in het zangkoor, met als onderwerp 2 Engelen, St. Cecilia en de H. Gregorius.
 • 1927/28. St. Jozefkerk, Hillegom: hoofdaltaar en altaartombe.
 • 1928. St.Aloysiuskerk, Utrecht: ontwerp voor communiebank (kunstsmeedwerk), voorstellend twee herten, die drinken uit de bron.
 • 1928 - '32. St.Theresiakerk, Maarn: muurschilderingen op het priesterkoor, voorstellend de aartsengelen. 14 kruiswegstaties, eveneens muurschilderingen. (Al deze schilderingen zijn in de vijftiger jaren onder gekalkt. Hiervan zijn alle kruiswegstaties rond 1988 door een enthousiaste, gepensioneerde parochievrijwilliger van alle kalklagen ontdaan en in ere hersteld. De 6e (7e ?) statie, die dit proces niet heeft overleefd, is enige jaren daarna door een ander in acrylverf toegevoegd, met gebruikmaking van de oorspronkelijke ontwerpschets van W.L.W.)
 • 1928/29/30. St.Aloysiuskerk, Utrecht: kruiswegstaties (muurschildering).
 • 1929/30. St.Petrus' Banden, Driebergen-Rijsenburg: muurschildering boven het altaar, voorstellend 'Heilig Hart van Jezus'. Op de zijmuren van het priesterkoor : een muurschildering van het mirakel van Amsterdam en een van het mirakel van het H.Bloed van Brugge. Ook in het priesterkoor: 2 gebrandschilderde ramen met daarop de vier evangelisten. (Bij de vergroting van de kerk rond 1960 is dit hele priesterkoor afgebroken. Alleen de 2 gebrandschilderde ramen zijn bewaard gebleven en later geschonken aan een Orthodoxe Kerk in Amsterdam, maar sindsdien spoorloos.)
 • 1930/31. St. Jozefkerk, Hillegom: muurschilderingen boven het altaar, voorstellende Jezus aan het kruis met Maria en Johannes, 4 evangelisten, 4 profeten en de aartsengelen.
 • 1931. Peek & Kloppenburg, Den Haag: 23 glas-in-loodraampjes in het trappenhuis, met als onderwerp dieren. (Bij de modernisering van dit hoofdkantoor van P&C, rond 1958, zijn er slechts 5 van deze ramen bewaard gebleven. Deze zijn in 2001 door de directie geschonken aan de Stichting Schone Kunsten rond 1900 in Assen, voor de collectie W.L. Wiegmans.)
 • 1932. St.Aloysiuskerk, Utrecht: mozaïekwand in de Antoniuskapel, voorstellende de H.Antonius met het Christuskind.
 • 1933. St. Julianaklooster, Heiloo: 3 glas-in-loodramen in Priesterkoor van de kapel, voorstellingen: de H. Juliana, Maria met Elisabeth en Margaretha Maria Alacocq. Met ingang van 2004 zullen de zusters het huis verlaten en zal het een andere bestemming krijgen. De gemeente Heilo heeft het gebouw + ramen op haar monumentenlijst geplaatst. In feb. 2004 is het gebouw gekocht door het Bisdom Haarlem. Het zal een religieuze bestemming behouden.
 • 1933. St. Jozefkerk, Keizer Karelplein, Nijmegen: Muurschilderingen in Keim-verf in voorportaal aan buitenzijde : drie voorstellingen betreffende het H. Huisgezin.
 • 1935. Kapel van het Klein Seminarie, Apeldoorn: 13 gebrandschilderde glas-in-loodramen in het priesterkoor met als onderwerp de 12 apostelen en Christus. (Deze ramen bevinden zich nog steeds in dit gebouw , dat nu in gebruik is als Politie-instituut, waar de kapel fungeert als congreszaal.)
 • 1937. St. Aloysiuskerk, Utrecht: 11 gebrandschilderde glas-in-loodramen in de Antoniuskapel met als onderwerp het leven van de H. Antonius.
 • 1936/37. Kerk van .St.Petrus' Banden, Driebergen-Rijsenburg: 1 gebrandschilderd glas-in-loodraam in de muur van het schip met als onderwerp de H. Willibrordus. 3 gebrandschilderde glas-in-loodraampjes in de sacristie, voorstellende de doop, het vormsel en het priesterschap.
 • 1937/38. R.K.Kerk te Doorwerth: 14 kruiswegstaties (geschilderd met keimse mineraalverf op betonplaten, die in de muur vastgemetseld zijn.)
 • 1938. Cisterciënzerklooster 'Marienkroon' te Nieuwkuijk: beeld van de H. Bernardus. (mergelsteen)
 • 1938 -'42. Familie Jan Jongerius, Utrecht: 9 portretten in olieverf, levensgroot, van alle gezinsleden. (Nog in de familie aanwezig). (Zie ook: De schilderijenhal van het Jongeriuscomplex)
 • Voor 2 priesterzonen uit het gezin: kelken en paramenten. (Die van Pastoor Wim Jongerius zijn na diens overlijden in de collectie van het Stedelijk Museum van Zutphen opgenomen.)
 • 1940/42. St. Jozefkerk, Zeist: Ontwerpen voor 4 glasmozaïekramen (naar eigen procedé, omdat lood in de oorlogstijd erg schaars werd). Een voor de Mariakapel, voorstellende de Annunciatie en drie voor de doopkapel, voorstellend de doop van de rijke jongeling, de doop van Christus en de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs. Het raam Annunciatie in de Mariakapel is het enige originele raam, dat door Willem Wiegmans zelf gemaakt is. De overige glasmozaïekramen zijn een tiental jaren na zijn overlijden afgemaakt door de oudste zoon van Willem Wiegmans en ook enigszins gewijzigd naar diens eigen inzichten, waardoor de specifieke vormgeving van Wiegmans helaas verloren is gegaan. In de Mariakapel bevindt zich een latere en zeer slechte imitatie van het raam Annunciatie. Vergelijk deze maar met het originele raam, dan vallen de primitieve vormen meteen op. Wie deze imitatie gemaakt heeft (en in wiens opdracht) is mij niet bekend. Zeker is wel, dat dit niet een product is van Willem Wiegmans zelf of van zijn oudste zoon.
 • 1941.R.K.Begraafplaats, Driebergen-Rijsenburg: mozaïek op de grafsteen van Jan Willems-van Dijk, voorstellende 2 engelen.
 • 1942. Kapel van Franciscanerklooster "Maria Onbevlekt Ontvangen', Nieuwe Niedorp: 3 gebrandschilderde glas-in-loodramen in het priesterkoor, met als onderwerp de Onbevlekte Maria uit de Openbaring van Johannes, met 9 engelenkoren.

Dit was (een deel van) de laatste opdracht die Willem Wiegmans heeft uitgevoerd; in juli 1942 is hij in Utrecht overleden.