Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Disciplines

anna jonkers
Portret van Anna Jonkers

Gedurende zijn leven heeft Willem Wiegmans zich bezig gehouden met allerlei verschillende disciplines en technieken. Zijn werk is als volgt gerubriceerd (klikken op onderstaande links opent het fotoboek):

Nu men begint in te zien, dat men toen wel wat al te rigoureus te werk is gegaan, worden vele kunstwerken in kerken weer naar waarde geschat. De Sint Aloysiuskerk te Utrecht staat op de monumentenlijst, de Theresiakerk te Maarn heeft zijn onder gekalkte kruiswegstaties weer terug (doordat een parochiaan met engelengeduld de opgebrachte lagen voorzichtig heeft verwijderd). En de glas-in-loodramen van het Ursulinenklooster in Bergen hebben - na de brand - via een advertentie in het Informatiebulletin voor het R.K.Kerkgenootschap een nieuw onderdak gevonden in de St. Lucaskerk in Amsterdam.

Ook de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de herwaardering van (voornamelijk) kerkelijke kunst. Omdat er gedurende de laatste decennia kerken werden afgebroken en er zeer zelden nog een gebouwd werd, dreigde het gevaar dat met de kerken ook de kunst van glas-in- loodmaken zou verdwijnen en dat het beroep van glazenier zou uitsterven.

Daarom heeft deze Rijksdienst een inventarisatie laten uitvoeren van het glas-in-lood in Nederland.

Naar aanleiding van dit onderzoek is een lijvig boek verschenen onder de titel: 'Glas in lood in Nederland 1817 - 1968' (uitgegeven door SDU, 's-Gravenhage), waarin o.a. ook aandacht besteed wordt aan het werk en leven van Willem Wiegmans.

Van Willem Wiegmans zelf zijn geen publikaties bekend. Er bestaat een manuscript van de tekst die hij regelmatig gebruikte voor lezingen, maar dit is nooit gepubliceerd.

In 1998 werd het voornamelijk religieuze oeuvre van Willem Wiegmans opgenomen in de collectie van de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (voorheen : Stichting Schone Kunsten rond 1900), welke haar zetel heeft in het Drents Museum in Assen.